1 augustus 2016

Planning Molenpolder

>

Ruimtelijke procedure

Graag informeren we u over de laatste stand van zaken over het plan Molenpolder te Oude-Tonge. Eerder hebben wij uitgesproken dat wij verwachten voor de zomervakantie in de verkoop te kunnen gaan. Helaas is deze planning niet behaald door vertraging in de ruimtelijke procedure. Er zijn enkele beroepen ingesteld bij de Raad van State. Op 6 september zal er een zitting plaatsvinden waarna de Raad van State een uitspraak zal doen. We zijn positief over de afloop van dit beroep. Het is lastig in te schatten welk termijn hiermee gemoeid is. Vooralsnog verwachten we voor het einde van dit jaar duidelijkheid te hebben en officieel met de verkoop te kunnen starten.

Extra bouwkavels

De woonwensen van de geïnteresseerden zijn geïnventariseerd en naar aanleiding van de door hen opgegeven woonwensen is gebleken dat er ook veel behoefte is aan bouwkavels. We hebben daarom de opzet iets gewijzigd. Zoals u wellicht bij het woningaanbod op de project website heeft gezien worden er extra kavels meegenomen in fase 1.

De ontwerpen

Natuurlijk zijn wij, paralel aan de behandeling van de beroepen, het plan verder aan het uitwerken voor u. Wij kunnen in ieder geval niet wachten met de realisatie van dit prachtige en unieke plan!

Heeft u interesse in een woning of bouwkavel? Dan kunt u zich aanmelden als geïnteresseerde. U wordt dan op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.

We vragen u, als u dit nog niet heeft gedaan heeft, aan te geven in wat voor woningtype u geïnteresseerd bent, welke prijsklasse uw voorkeur heeft en welke eventuele bijzondere woonwensen u heeft. Al deze informatie gebruiken wij vervolgens bij de verdere planvorming.


Meer nieuws