15 februari 2018

De Molenpolder kan van start!

>

De Raad van State heeft op 14 februari jongstleden uitspraak gedaan in de beroepsprocedure omtrent de ontwikkeling van de Molenpolder te Oude-Tonge. Deze uitspraak is positief uitgevallen voor de Molenpolder en dit betekent dat na bijna twee jaar oponthoud de Molenpolder definitief van start kan gaan.

De planopzet en de gevelbeelden van de Molenpolder zijn al in 2016 vervaardigd, maar in de afgelopen twee jaar is er veel veranderd. Zo is de bouwcrisis voorbij en zijn er op het gebied van energiezuinigheid (en de daarmee samenhangende regelgeving) vele ontwikkelingen. Als gevolg hiervan gaan wij de komende weken de planopzet en de daarin opgenomen woningen nogmaals goed tegen het licht houden en optimaliseren.

In vervolg hierop zullen wij starten met het opstellen van de verkoopdocumentatie (tekeningen, artist-impressions, technische omschrijvingen en prijslijsten). Wij verwachten in ieder geval nog dit voorjaar de verkoop van de woningen in de Molenpolder te kunnen starten.

Mocht u zich nog niet hebben ingeschreven voor de Molenpolder kunt u dit doen via onderstaande link:

http://molenpolder.estate


Meer nieuws