20 februari 2017

Tussenuitspraak beroepsprocedure Molenpolder

>

Eerder hebben wij u geïnformeerd omtrent de uitstel start verkoop door vertraging in de ruimtelijke procedure. We hadden u omtrent deze uitspraak graag eerder willen informeren echter heeft de Raad van State de uitspraak tot twee keer toe uitgesteld.

Tussenuitspraak

Inmiddels is er een tussenuitspraak gedaan. Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat vrijwel alle ingebrachte punten van de beroepsprocedure ongegrond zijn verklaard. Zo voldoet het plan Molenpolder aan de verkeersveiligheid, is er genoeg rekening gehouden met eventuele geluidshinder en is de inrichting van het plan goedgekeurd. Een positieve uitspraak wat betreft het plan Molenpolder op zichzelf.

Echter heeft de Raad van State ook bepaald dat de gemeente Goeree-Overflakkee het woningbouwprogramma voor geheel Goeree-Overflakkee tegen het licht dient te houden. Tevens dienen zij een onderbouwing aan te leveren waaruit blijkt dat het plan voldoet aan de regionale woningbehoefte. Dit zal door de gemeente uiteraard met voortvarendheid worden opgepakt, echter moet er rekening mee worden gehouden dat het meerdere maanden in beslag gaat nemen alvorens de Raad van State een einduitspraak kan/zal doen.

We betreuren deze extra vertraging zeer maar blijven onverminderd positief over de uitspraak. Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze nieuwsbrief kunt u contact opnemen met ons via 0187-480400 of info@estateinvest.nl.


Meer nieuws